Centrum Świadomej Terapii - http://swiadoma-terapia.pl

TERAPIA RODZINNA

Sesje terapii rodzinnej są najlepszą metodą pomocy dziecku lub nastolatkowi doświadczającemu kryzysu, będącemu w trudnym momencie życia lub chorującemu psychicznie. W takich sytuacjach gdy pojawiają się trudności wychowawczych z dzieckiem, zanik więzi rodzinnej, lęk przed szkołą lub objawy depresji, to w procesie choroby uczestniczy cała rodzina (rodzice, opiekunowie, rodzeństwo). W trakcie terapii członkowie rodziny uświadamiają sobie przyczyny kryzysu, często mające źródło w przekazie międzypokoleniowym. Uczą się skuteczniej komunikować ze sobą i znaleźć konstruktywne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji.

Sesja trwa od 50 do 80 minut, konieczna jest wcześniejsza konsultacja rodzinna.