Centrum Świadomej Terapii - http://swiadoma-terapia.pl

TERAPIA INDYWIDUALNA

Terapia indywidualna polega na regularnych spotkaniach z tym samym terapeutą, zwykle ze stałą częstotliwością. Jest metodą stosowaną w nerwicach, zaburzeniach osobowości, i sytuacjach kryzysowych, a także równorzędną (obok leków) metodą pomocy w depresji. Jest także pomocna w procesie rozwoju osobistego jak i w lepszym zrozumieniu samego siebie. W terapii indywidualnej można wyróżnić dwa sposoby pomocy:


Psychoterapia krótkoterminowa lub tez interwencja kryzysowa w której z góry określona zostaje liczba spotkań a ich liczba to zwykle kilka lub kilkanaście, polecana jest zwłaszcza w sytuacjach nagłego kryzysu, jaką jest utrata bliskiej osoby, pracy, niespodziewana choroba, ważna zmiana czy konieczność podjęcia trudnej, życiowej decyzji.


Psychoterapia długoterminowa która zajmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań. Pomaga w lepszym zrozumieniu i zaakceptowaniu swoich myśli, emocji, potrzeb i relacji z innymi ludźmi. Może być przyczyną głębszej zmiany, poprawiającej samopoczucie i kondycję codziennego funkcjonowania w życiu, w rodzinne i w środowisku zawodowym.