Centrum Świadomej Terapii - http://swiadoma-terapia.pl

KONSULTACJA ON-LINE

Konsultacja On-line to jedna, do trzech rozmów głosowych poprzez internet za pośrednictwem komunikatora Skype (potrzebny mikrofon, a także stabilne połączanie z internetem). Ma taki sam cel i przebieg jak tradycyjna konsultacja.

W trakcie jej trwania określa się aktualny problem, a także najskuteczniejszy sposób pomocy. Może ona mieć charakter doradczy lub psychoedukacyjny, może również służyć podjęciu decyzji o psychoterapii. W takim wypadku zostaną ustalone dzień, godzina, czas trwania oraz zasady płatności za terapię.

Konsultacje On-line dotyczą tylko spotkań indywidualnych. Podobnie jak klasyczna konsultacja jest płatna i trwa 50 minut.