Centrum Świadomej Terapii - http://swiadoma-terapia.pl

KONSULTACJA LEKARSKA

Konsultacja lekarska obejmuje wstępną diagnozę psychiatryczną, dobranie lub modyfikacje leczenia farmakologicznego, psychoedukację, a także wystawienie potrzebnych zaświadczeń lub skierowań, takich jak zwolnienia lekarskie, skierowanie na psychoterapie, skierowanie na badania psychologiczne lub w ściśle określonych sytuacjach skierowanie do szpitala psychiatrycznego.

Podczas konsultacji lekarskiej istnieje także możliwość wystawiania opinii lekarskiej na komisję orzekającą o stopniu niepełnosprawności lub wystawienia zaświadczenia o nauczaniu indywidualnym. Do oceny czy takie zaświadczenie lub opinia jest możliwa do wystawiania potrzebna jest zwykle więcej niż jedna wizyta, jak również wcześniejsza dokumentacja medyczna i/lub wyniki testów psychologicznych.

Konsultacja lekarska trwa do 45 minut, jest płatna, odbywa się w poradni "Psyche" przy ulicy Tybury 4a w Łodzi. Dotyczy dorosłych, jak również młodzieży (konieczna obecność opiekuna prawnego). W przypadku gdy pacjent zgłasza się po pomoc po raz pierwszy zwykle potrzeba dwóch lub trzech spotkań do postawienia diagnozy, zwłaszcza gdy konsultacja dotyczy młodzieży.